×

ECUADOR CÔNG BỐ DỰ ÁN QUẢN LÝ TRẠI GIỐNG TÔM BỀN VỮNG

  • Ngày đăng: 26/03/2024
  • Đăng bởi: Biên tập
Chia sẻ bài viết:

Hiệp hội Đối tác Tôm Bền vững (SSP) và Phòng Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia (CNA) đã phát động chương trình phát triển quản lý bền vững các trại giống.

Để nâng cao thực hành trong ngành nuôi tôm, các tổ chức này đã xác định sự cần thiết phải thiết lập các hướng dẫn bền vững cho giai đoạn đầu tiên trong chuỗi sản xuất. Vì lý do này, một dự án cải tiến đã được xây dựng, bao gồm việc thực hiện và phát triển các thực hành sản xuất tốt cho các trại giống.

“Thông qua chương trình này, chúng tôi đang đổi mới trong một lĩnh vực, dẫn đầu để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững và đưa ra biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

ECUADOR CÔNG BỐ DỰ ÁN QUẢN LÝ TRẠI GIỐNG TÔM BỀN VỮNG

Với sáng kiến này, chúng tôi mong muốn chuẩn bị và hỗ trợ các trại giống trong quá trình triển khai và phát triển các phương pháp sản xuất tốt nhất nhằm mang lại sự bền vững trong ngành , Pamela Nath, giám đốc SSP bày tỏ.

Tương tự, chủ tịch điều hành của CNA, José Antonio Camposano, tuyên bố rằng “ngành tôm được kêu gọi phát triển theo hướng thực hành có trách nhiệm và hiệu quả hơn, đòi hỏi phải có cam kết tập thể. Vì lý do này, việc đảm bảo quản lý bền vững trong các trại giống là rất quan trọng, vì nó không chỉ đảm bảo khả năng sống sót của sinh vật cao hơn mà còn góp phần đáng kể vào hiệu quả môi trường và xã hội của toàn bộ ngành.”

Cre: Hatchery Feed Management

Bình luận của bạn

Sản phẩm nổi bật