×

VIỆT NAM TÌM GIẢI PHÁP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BIỂN BỀN VỮNG

  • Ngày đăng: 09/03/2024
  • Đăng bởi: Biên tập
Chia sẻ bài viết:

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Khánh Hòa, đề cập, thời gian tới, tỉnh sẽ bố trí diện tích ven biển cho nông dân địa phương sử dụng. Ngoài ra, họ sẽ hướng dẫn nông dân ven biển chuyển từ nuôi lồng gỗ truyền thống sang nuôi lồng HDPE; nhân giống các loài mới có giá trị kinh tế và thực hiện nuôi ghép để tăng hiệu quả và giảm ô nhiễm môi trường. “Đối với các vùng biển khơi, Khánh Hòa sẽ kêu gọi các doanh nghiệp mạnh, có kinh nghiệm đầu tư nuôi lồng hiện đại để tăng thêm sản lượng nuôi trồng công nghiệp. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản thương phẩm”, ông Quang chia sẻ.

VIỆT NAM TÌM GIẢI PHÁP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BIỂN BỀN VỮNG

Trong khi đó, ở Phú Yên, người ta đang thay đổi vật liệu lồng, công nghệ nuôi ở vùng đầm phá, vịnh, cửa sông. Họ cũng tiên phong phát triển nuôi trồng thủy sản công nghiệp xa bờ khi có điều kiện tài chính, kỹ thuật và cơ chế chính sách.

“Phú Yên quy hoạch duy trì khoảng 1.500 ha nuôi trồng thủy sản ở các đầm, vịnh ven biển; khoảng 1.000 ha ở vùng đầm lầy và vịnh và khoảng 1.650 ha ở vùng ven biển và ven biển. Nuôi trồng thủy sản biển sẽ trở thành ngành dẫn đầu trong ngành thủy sản, trong đó tôm là sản phẩm chủ lực, đóng góp ít nhất 100 triệu USD/năm vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh”, theo ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên. Tỉnh Bình Định đang tổ chức các khóa đào tạo nhằm cung cấp cho nông dân ven biển kiến thức, kỹ năng liên quan đến nuôi trồng thủy sản biển, ưu tiên công nghệ nuôi lồng hiện đại và quy trình nuôi các loài có giá trị kinh tế.

VIỆT NAM TÌM GIẢI PHÁP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BIỂN BỀN VỮNG

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định chia sẻ: “Chúng tôi sẽ hình thành các mô hình nuôi biển sử dụng hệ thống lồng hiện đại với vật liệu mới như HDPE, ứng dụng và phát triển công nghệ 4.0 trong quản lý lồng biển”. Chính phủ đang khuyến khích chính quyền các địa phương ven biển thành lập các cụm công nghiệp nuôi trồng thủy sản biển để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm nuôi trồng thủy sản, đồng thời bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nuôi trồng thủy sản biển sẽ được phát triển trên cơ sở hội nhập với các ngành kinh tế biển khác như dầu khí, nhựa, năng lượng gió, vận tải biển.

Cre: Vietfish Magazine

Bình luận của bạn

Sản phẩm nổi bật